facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
תחרות סמארט-דוקו

תחרות סמארט-דוקו

במסגרת התחרות, יוזמת כפר קולנוע דרום ופסטיבל "דרום אדום", יפיקו המשתתפים סרטי דוקו קצרים שיצולמו ברחבי הנגב, באמצעות הסמארטפון בלבד, בפרק זמן של 24 שעות. תאריך אחרון להרשמה - 20/2


מאת: מערכת האיגוד    5/2/18

נפתחה ההרשמה לתחרות "סמארט-דוקו", יוזמת כפר קולנוע דרום ופסטיבל "דרום אדום". במסגרת התחרות, המשתתפים-ות יצלמו סרטי דוקו קצרים ברחבי הנגב, באמצעות הסמארטפון בלבד, במהלך פרק זמן קצוב של 24 שעות. נושא התחרות יוכרז ביום ההזנקה. 

התחרות תתקיים ב-23/2 בשעות הבוקר ותוזנק מקיבוץ ברור-חיל. הסרטים בתחרות יופקו, כל אחד, על ידי צוותים של 2-4 חברים-ות, בני-ות 18 ומעלה.

לו"ז:
23/2
7:00 - התכנסות בקיבוץ ברור-חיל
8:00 - תדרוך והכרזה על נושא התחרות 
9:00 - הזנקה
24/2
9:00 - סיום בקיבוץ ברור-חיל

תאריך אחרון לרישום קבוצות לתחרות - 20/2/18

לפרטים נוספים, תקנון התחרות וטופס רישום


Bookmark and Share