facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה




NEXT!

NEXT!

קול קורא להגשת פרויקטים דוקומנטרים אינטראקטיביים וחדשניים, שינועו בין אנימציה, אמנות מיצב תיעודית, אינטרנט, וידאו ארט, מאש-אפ, וי.אר, הייבריד, אפליקציות, וכיו"ב. התוכנית הייחודית מתקיימת במסגרת אירועי דוקאביב 2018. פרס כספי יוענק ליצירה שתיבחר על ידי הצופים-ות. תאריך אחרון להגשות - 20/2


מאת: מערכת האיגוד    31/12/18

בפסטיבל דוקאביב הקרוב, שיתקיים במהלך חודש מאי (17-26/5) ייערך ערב !NEXT המוקדש להצגה של יצירות תיעודיות מסוג אחר – עבודות חדשניות של יוצרים-ות בעלי תעוזה, השוברים את גבולות הז'אנר תוך שימוש בשפה קולנועית לא מוכרת וטכנולוגיה חדשנית. פרס כספי יוענק ליצירה שתיבחר על ידי הצופים.

יש לצרף להגשה את הפרטים הבאים: באיזה מדיום הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט (פסקה) ושמות היוצרים-ות, באיזו מסגרת נעשה הפרויקט (פרטית, אקדמית, אחר ולפרט), מצב פיתוח הפרויקט מבחינת ביצוע והאם כבר נחשף לציבור, טריילר או מספר דימויים.

תאריך אחרון להגשות - 20/2/18.

לפרטים נוספים


Bookmark and Share