facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
״יוצרים ברשת - דיבור אחר״: התחרות

״יוצרים ברשת - דיבור אחר״: התחרות

במסגרת המיזם הייחודי תתקיים תחרות ליצירה מקורית לרשת. המועמדים-ות בתחרות ישתתפו בשתי סדנאות אינטנסיביות על הפקה ויצירה לרשת. תאריך אחרון להגשת מועמדויות - 20/11


מאת: מערכת האיגוד    6/11/17

המיזם "יוצרים ברשת - דיבור אחר" - שיתוף פעולה מקורי של איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה בישראל ופרויקט "דיבור אחר"', בחסות Google - יקיים, זו השנה הרביעית את תחרות "יוצרים ברשת". במסגרת התחרות, שמיועדת ליצירת תכני וידאו מקוריים לרשת האינטרנט, מתקיימות למשתתפי-ות התחרות שתי סדנאות מקצועיות בהן ייחשפו לעולם היצירה ברשת וב-youtube בפרט. כמו כן,  משתתפי-ות הסדנה יערכו הכרות עם עולם התוכן של מיזם "דיבור אחר" ולאפשרות להשפיע על החברה בישראל באמצעות הרשת.

ההשתתפות בסדנאות היא תנאי הכרחי להגשת הצעות במסגרת התחרות.

לזוכים-ות בתחרות יוענקו מלגות הפקה, וכן, התכנים שיופקו יועלו ל-YouTube וייחשפו גם כחלק מפעילות "דיבור אחר".

מיזם "יוצרים ברשת - דיבור אחר" נוסד במטרה לעודד יצירת תוכן רשת מקורי בישראל העוסק בתרבות ובזהות של הקהילות השונות בחברה בישראל מתוך מטרה לקדם היכרות ויצירה משותפת.
 
לו"ז:
תאריך אחרון להרשמה - 20/11/17
סדנה ראשונה - 6/12/17
סדנא שנייה - 18/12/17
מועד אחרון להגשת חומרים - 1/2/18
בחירת הזוכים-ות - 1/3/18
מועד סיום הפקת הסרטונים - 1/7/18

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום


Bookmark and Share