facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
פסטיבלים ותחרויות

שינויים בתקנון תחרות הסרטים העלילתיים של האקדמיה לקולנוע

האקדמיה הישראלית לקולנוע פירסמה מכתב המיועד ליוצרים-ות ובו היא מעדכנת בשינויים שנעשו לאחרונה בתקנון, וכן, את הלו"ז המעודכן של שלבי תחרות פרסי אופיר הקרובה. לנוחיותכם-ן, מצורף המכתב המלא


מאת: מערכת האיגוד    2/2/17

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה פירסמה מכתב ליוצרים-ות בו היא מעדכנת לגבי שינויים שנעשו לאחרונה בתקנון התחרות לסרטים עלילתיים. בנוסף, באותו מכתב, האקדמיה מעדכנת בלו"ז שלבי תחרות פרסי אופיר הקרובה. מצורף המכתב המלא.

"הוועד המנהל של האקדמיה, בהמלצת ועדת תקנון פרסי הקולנוע, החליט לשנות את תקנון תחרות הסרטים העלילתיים, במטרה לקרב את תחרות פרסי האקדמיה אל הקהל הרחב, לייצר עניין רב יותר בטקס הפרסים ולהנגיש את הקולנוע הישראלי אל האוכלוסייה המתגוררת מחוץ למרכזים הגדולים.

לאחר שוועדת התקנון נפגשה עם נציגים של האיגודים השונים ונציגים של החברים הבלתי מאוגדים, שמעה מגוון רב ביותר של דעות ושל הצעות כיצד להגשים את המטרות הללו, וערכה ישיבות רבות וארוכות כדי להגיע לתקנות שיבטיחו את התוצאות המיטביות, נוסחו השינויים בתקנון על ידי היועצים המשפטיים של האקדמיה.

ברור לנו כי למרות העבודה היסודית שנעשתה על ידנו, יתגלו קשיים בשנה הראשונה לקיום התחרות על פי התקנון החדש. אנו מקווים כי קשיים אלו יהיו מינוריים ככל האפשר ומתחייבים לתקנם במהירות האפשרית לקראת התחרות הבאה.

השינוי המרכזי שחל בתקנון תחרות סרטי הקולנוע העלילתיים הוא כי יוכלו להשתתף בתחרות רק סרטים שהופצו קודם לכן בהפצה מסחרית בישראל. לצורך זה, "הפצה מסחרית בישראל" תחשב אם יתמלאו התנאים הבאים:

1. הסרט הוקרן בפני הקהל הרחב על בסיס מסחרי (בעבור תשלום כספי). הקרנות במסגרת פסטיבלים ו/או במסגרת הקרנות האקדמיה לא יחשבו כהקרנה בפני הקהל הרחב.

2. ההקרנות דלעיל בוצעו לכל הפחות, באיכות של ProRes/DCP.

3. הסרט הוקרן לכל הפחות 35 פעמים, בלא פחות משישה ישובים שונים ברחבי ישראל כאשר סך הקרנות אלו יסתיימו לא יאוחר מיום ה-1 באוגוסט בשנת הטקס.

4. תוקם וועדה מלווה החל מחודש פברואר בראשות המפיק חיים מקלברג אשר תלווה את התהליך ותעסוק בהטמעת הרפורמה באופן תקין ותבחן את עמידת הסרטים בתנאי הסף.

5. ההרשמה לתחרות 2017 תחל ב-19 בפברואר 2017 ותינעל ב-3 במאי 2017 בשעה 16:00.

חברי האקדמיה יוכלו לצפות ללא תשלום בסרטי הקולנוע הישראליים בבתי קולנוע נבחרים בעת הפצתם המסחרית. הנהלת האקדמיה תפרסם בין החברים את מועד היציאה לאקרנים של הסרטים ואת רשימת בתי הקולנוע בהם יוכלו לצפות ללא תשלום.

לו"ז לתחרות האקדמיה לקולנוע הקרובה:
19 בפברואר: פתיחת הרשמה
3 במאי: סגירת הרשמה
18 במאי: הגרלת סלוטים להקרנה בסינמטק
22 במאי: הכרזה על פתיחת התחרות ופרסום לוח הקרנות
יוני -יולי: הקרנות אקדמיה בסינמטק.
2 ביולי: תאריך אחרון להגשת תיקי הפצה מלאים לבדיקת הוועדה המלווה.
1 באוגוסט: תאריך אחרון לעמידה בתנאי הסף לתחרות.
6 – 9 באוגוסט: הצבעה סבב א' (לסבב ההצבעה יכנסו רק סרטים שעמדו בתנאי הסף)
14 באוגוסט: פרסום החמישיות
3 – 6 בספטמבר: הצבעה סבב ב'

טקס פרס אופיר יתקיים השנה ב-14 בספטמבר".


הוסף תגובה
Bookmark and Share