facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

הקרן לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים

קרן קולנוע עירונית-איזורית, התומכת בסרטי עלילה באורך מלא ובסדרות דרמה ש 50% מהפקתם מתרחשת בירושלים


מאת: מערכת האיגודים   

כללי
הקרן לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים, מייסודם של הרשות לפיתוח ירושלים והקרן לירושלים, היא יוזמה של רנן שור (מנהל בית הספר לקולנוע סם שפיגל). הקרן שהוקמה ביולי 2008 הינה קרן קולנוע עירונית-איזורית  שמטרתה לשנות את הדימוי ה"ממלכתי" של ירושלים באמצעות סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה שעלילתן מתרחשת בירושלים.
היות וקרן ירושלים אינה קרן ציבורית ניתן  לקבל תמיכה ממנה ובמקביל לבקש תמיכה מאחת הקרנות הציבוריות.

תנאי הכרחי בהגשת הצעות לתמיכת הקרן הוא לעמוד בדרישה, שלפחות 50% מהעלילה ומצילומי הסרט מתרחשים בירושלים.

מסלולים

הקרן תשקיע בשנת 2008 כ- 7 מיליון ₪ בפרוייקטים בתחום הקולנוע.בכוונת הקרן לאשר 5-7 פרוייקטים במסלולי ההפקה השונים ותשקיע בכל סרט כ 100,000 - $300,000. במקביל יאושר מענק לכ- 15 פרוייקטים במסלול פיתוח סרטים עצמאיים עלילתיים באורך מלא לבתי קולנוע ובמסלול פיתוח סדרות טלוויזיה. כמו-כן, תשקיע הקרן בהפקת סדרת "דגל" טלוויזיונית אחת בשנה.

א. מסלולי הפקה

מסלול הפקה כללי
מיועד לבמאים ומפיקים בעלי ניסיון מוכח

מסלול לבמאים של סרט ביכורים

מסלול רב-תרבותי
מיועד ליוצרים שהגיעו מהפריפריה או לתכנים העוסקים בנושאים רב תרבותיים

מסלול קו-פרודוקציות

שלב חבילת הפקה
ניתן להגיש בשלב זה בקשה לתמיכת הקרן במסלולים של הפקה כללי (לבמאים ומפיקים בעלי ניסיון מוכח), סרט ביכורים, מסלול רב-תרבותי (יוצרים ותכנים),  ומסלול קו-פרודוקציה הנמצאים בשלב מתקדם של "חבילת הפקה" הכוללת מפיק, במאי, תקציב ומשקיעים נוספים (אם יש).


ב. מסלול השלמת סרטים

הבקשה לתמיכת הקרן מוצעת לסרטים הנמצאים לאחר עריכת צילומיהם המרכזיים ("ראף-קאט") ואשר דרושה השלמת השקעה על-מנת לסיים באופן מקצועי ומלא את שלב גמר ההפקה, עד להכנת העתק סופי ערוך ומוכן להקרנה בבתי קולנוע.

ג. מסלול פיתוח

מסלול פיתוח תסריטים לסרטי עלילה לבתי קולנוע

מסלול פיתוח סדרות טלוויזיה כמו-גם בהפקתן
הבקשה לתמיכת הקרן צריכה לכלול הצעה מפורטת לסדרה דרמטית או קומית (הכוללת עיצוב דמויות, תסריט מלא לפרק אחד ותקצירי פרקים לעונה).


חברי האסיפה הכללית של הקרן 
איתי אייגס, כלכלן; אמיר אלשטיין, משנה למנכ"ל "טבע"; נטע אריאל, מנהלת ביה"ס לקולנוע "מעלה", ירושלים; רונדה אתר, מנהלת טלעד; דניאל בן סימון, עיתונאי; דני דניאלי, מנהל בית אבי חי; ששון גבאי, שחקן תיאטרון וקולנוע; דבורה האריס, סוכנת ספרותית; ד"ר אלן הופמן, ראש המחלקה לחינוך יהודי בסוכנות היהודית; רונית ויס-ברקוביץ, תסריטאית ועורכת ראשית של הוצאת "כתר"; אסף ויטמן, מ"מ ראש הרשות לפיתוח ירושלים; ליה ון-ליר, מייסדת ונשיאת סינמטק ירושלים ופסטיבל הקולנוע ירושלים; רות חשין, נשיאת הקרן לירושלים; מיכאל לב-טוב, במאי קולנוע; עזרי לוי, משפטן; ענת צור, סמנכ"ל כספים של הרשות לפיתוח ירושלים; רנן שור, במאי קולנוע ומנהל ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים.

מידע כללי

יו"ר הקרן: רנן שור
מנכ"ל הקרן: יורם הוניג
רכזת פניות הקרן: גליה אלטץ galia.altaratz@gmail.com
אתר הקרן: www.jerusalemfilmfund.com 


Bookmark and Share