facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

הקרן לעידוד הסרט הישראלי - התאחדות ענף הקולנוע

קרן וולונטרית הממומנת מ-2.5% ממכירות הכרטיסים בקולנוע. הקרן מיועדת לסרטים עלילתיים באורך מלא שעבודתם הושלמה, הקרן מסייעת בהפצתם בארץ ובחו"ל. בנוסף הקרן מפעילה את קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים, תומכת באקדמיה הישראלית לקולנוע ומעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים בבתי הספר השונים לקולנוע בארץ


מאת: מערכת האיגודים   

מענקי הקרן: 


• 500,000 ₪ מקסימום, על בסיס מכירת כרטיסים
• השתתפות במימון עותקים, 4,000 ₪ לעותק,החל מהעותק החמישי
• מימון הוצאות השתתפות בפסטיבלים בינלאומיים (1,500$ - 2,500$ לפסטיבל, 5,000$ לברלין וקאן)
• מענק למטרת כתוביות ברוסית

מידע כללי:


יו"ר הקרן: יורם גולן

כתובת: "התאחדות ענף הקולנוע בישראל"
ת.ד. 4560 תל-אביב 61045


טלפון: 03-6295140, 03-6295138, 03-6295139
פקס: 03-6291054


מייל: cinemaia@netvision.net.il


Bookmark and Share