facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

קרן המופעלת ע"י התאחדות ענף הקולנוע בישראל ותומכת בסרטים קצרים עלילתיים או דוקומנטרים עד 30 דק', שלא הופקו או הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו


מאת: מערכת האיגודים   

פרטי התקשרות:

מנהלת הקרן: אורלי פלדהיים


טלפון:  03-6295138/9


מייל: orlyfeldheim09@gmail.com

כתובת למשלוח: "התאחדות ענף הקולנוע בישראל" ת.ד. 4560  תל-אביב  61045
למסירה ידנית: רח' פינסקר 16 ת"א, בימים א'-ה'- בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד

תחומי הגשה:

תמיכה בסרטים קצרים עלילתיים או דוקומנטרים עד 30 דק'.

רשאי להגיש בקשה, במאי סרט קצר העומד לפני הפקת סרטו, או שכבר החל בהפקתו ובתנאי שהסרט
נמצא לפני מיקס.

רשאים להגיש את הבקשה במאים אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם.

נהלי הגשה:

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

1. פרטי המגיש - שם, שנת לידה, כתובת, טלפון, ניסיון קודם בתחום הקולנוע, פרטים על לימודי
    קולנוע – פירוט עבודות קודמות, עיסוק מקצועי נוכחי.

2. תסריט, סינופסיס ודף דמויות.

3. פרטים על הסרט המתוכנן - שם, פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי התפקידים הראשיים, תקציב   
    משוער עפ"י סעיפי ההוצאה השונים, פירוט כל מקומות המימון הנוספים.


מועד הגשה:

פעם בשנה, בסביבות מרץ, מפורסם בבתי הספר לקולנוע ובאתרים רלוונטיים.

* המידע הינו אינפורמטיבי בלבד.


Bookmark and Share