facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן עליזה שגריר

קרן פרטית - משפחתית הפועלת בשיתוף עם סינמטק ירושלים מיועדת לתמיכה בסרטים דוקומנטרים


מאת: מערכת האיגודים   


אחת לשנה מעניקה הקרן מלגה על סך 15,000 ש"ח. המלגה מיועדת לתמיכה בסרטים דוקומנטרים קצרים וארוכים, ישנה עדיפות לסרטים בשלבי סיום, לעיתים ניתנת תמיכה לפיתוח פרויקט.


נהלי הגשה לקרן:
הפנייה לקרן מתנהלת דרך אביבה מרום מסינמטק ירושלים. יש לשלוח ראפקאט של הסרט ע"ג DVD או תסריט המיועד לפיתוח, את החומרים יש להעביר עד תחילת אוגוסט. תהליך המיון של הפרויקטים נעשה ע"י 4 חברי ועדה: שלושה יוצרים ונציג ממשפחת שגריר. הזוכה מקבל את התשובה החיובית באוקטובר – בשמחת תורה. קרן עליזה שגריר אין מגבילה את היוצר לפנות לגורמי מימון נוספים.

מידע כללי:


כתובת: דרך חברון 11
,ירושלים

טלפון: 02-6411522
,02-5654333 

      
פקס: 02-5654355


מייל: nivam@kerenmakor.org.il או hagai_shagrir@hotmail.com


Bookmark and Share