facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות
  • קרן קולנוע עירונית-איזורית, התומכת בסרטי עלילה באורך מלא ובסדרות דרמה ש 50% מהפקתם מתרחשת בירושלים
  • אחת לשנה מעניקה מועצת מפעל הפיס ליוצרים, מענקים שונים בתחום הקולנוע והטלוויזיה לפניכם פירוט של כל המענקים
  • קרן פרטית - משפחתית הפועלת בשיתוף עם סינמטק ירושלים מיועדת לתמיכה בסרטים דוקומנטרים
  • קרן המופעלת ע"י התאחדות ענף הקולנוע בישראל ותומכת בסרטים קצרים עלילתיים או דוקומנטרים עד 30 דק', שלא הופקו או הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו
  • קרן וולונטרית הממומנת מ-2.5% ממכירות הכרטיסים בקולנוע. הקרן מיועדת לסרטים עלילתיים באורך מלא שעבודתם הושלמה, הקרן מסייעת בהפצתם בארץ ובחו"ל. בנוסף הקרן מפעילה את קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים, תומכת באקדמיה הישראלית לקולנוע ומעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים בבתי הספר השונים לקולנוע בארץ
  • הקרן נוסדה ב-1995 ומתוקצבת ע"י הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה. הקרן מיועדת בעיקר להפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע ובשנים מסוימות גם לתלמידי תיכון הלומדים במגמת קולנוע
Bookmark and Share