facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

מענקי מפעל הפיס לקולנוע ולטלוויזיה

אחת לשנה מעניקה מועצת מפעל הפיס ליוצרים, מענקים שונים בתחום הקולנוע והטלוויזיה לפניכם פירוט של כל המענקים


מאת: מערכת האיגודים   

מענקי פיתוח תסריט


מענקי הפיתוח מיועדים  ליוצרים צעירים עד גיל 30, אשר מפתחים תסריט לקולנוע עלילתי (באורך 90 דקות לכל הפחות) או דוקומנטרי (באורך 50 דקות).

מה צריך לשלוח ?
יש למלא את טופס הבקשה המקוון ואת המסמכים המקוונים הבאים המצויים באתר הפיס:
 
• גיל הכותב
• קו"ח
• Treatment
• סקיצה של התסריט
• פירוט התקציב המבוקש ומקורות מימון נוספים אם ישנם
  את כל הטפסים יש לשלוח דרך אתר הפיס בלבד

מועדים
תחילת ההרשמה בראשית חודש פברואר וסיומה בסוף פברואר של אותה שנה, הדיונים בבקשה יערכו בין מרץ לאפריל של אותה שנה. התמיכה תינתן בפועל רק לתסריטים שכתיבתם תסתיים בסוף דצמבר של אותה השנה.

מענקי תמיכה בשיווק קולנוע ישראלי בחו"ל
המענק מיועד לתמיכה ביוצרים ישראלים שהוזמנו להציג את סרטיהם באירועים קולנועיים חשובים בעולם.
המימון מיועד להשתתפות בהפקת ערכות שיווק ופרסום, בנסיעה ובשהות של יוצרים במעמד ההקרנה של סרטם בחו"ל. כמו כן תתאפשר תמיכה באירועים המתקיימים בישראל, אשר תכליתם לחשוף את היוצרים והיצירות הישראליות ברחבי תבל בפני מתעניינים שונים ובעיקר בפני משקיעים פוטנציאליים, מפיצי סרטים, מנהלי רשתות שידור ומנהלי פסטיבלים מחו"ל.

למי מיועדת התמיכה?
• ליוצרים ישראלים היוצאים לפסטיבלים בינלאומיים שבהם  יוקרנו סרטיהם
• לפסטיבלים של קולנוע ישראלי בחו"ל
• למשתתפים בתחרויות בינלאומיות ובאירועים יוקרתיים בינלאומיים נוספים, אשר יש בהם כדי לקדם את
  היצירות והיוצרים הישראליים ברחבי תבל.

מה צריך לשלוח ?
יש למלא את טופס הבקשה המקוון באתר הפיס ולצרף את המסמכים הבאים:
 
• אישור השתתפות הסרט באירוע
• הזמנת הגורם המזמין ופרטים על האירוע בו יוקרן הסרט 
• פרוספקט אודות האירוע (רצוי קישור לאתר אינטרנט)
• פירוט החומרים השיווקיים והפרסומיים אשר יופקו בעזרת התמיכה אם תאושר
• עותק DVD בפורמט אישי של הסרט
• בתקציב ובלו"ז יש להתייחס להשתתפות באירוע ולא להפקה בכללה

מועדים
תחילת הרשמה בראשית חודש פברואר וסיומה בסוף פברואר של אותה שנה. הדיונים בבקשה יערכו בין מרץ לאפריל של אותה שנה. התמיכה תינתן בפועל רק לתסריטים שכתיבתם תסתיים בסוף דצמבר של אותה השנה.

מועדים מאוחרים 
במקרה וההזמנה להשתתפות באירוע המבוקש התקבלה לאחר מועד ההגשה, תתאפשר הגשה מאוחרת שתידון בשני מועדים נוספים בחודשים יוני וספטמבר של אותה שנת הגשה.

לידיעתכם: מתן מימון  למועדים מאוחרים תלוי באם יעמוד עבורם תקציב.

מענקי תמיכה בהפקות בעלות ערך תרבותי המקדמות דו-קיום בחברה הישראלית
מיועד לתמיכה בהפקת  סרטים דוקומנטרים או עלילתיים, העוסקים בנושאים של הבנה ודו-קיום בין קבוצות שונות בחברה ואשר יש בהם משום תרומה לקידום ההידברות והגישור על שסעים בחברה הישראלית.

למי מיועדת התמיכה?
יוצרים בעלי ניסיון מוכח בתחום הפקות קולנועיות, אשר מאחוריהם לפחות שלושה סרטים.

קריטריונים שיילקחו בחשבון בהערכת הבקשה 
• איכות ההצעה 
• מועד סיום העריכה יהיה עד סוף 2009 
• התמיכה איננה מיועדת לסרטי סטודנטים 
• עדיפות תינתן לסרטים שיש להם הסכמים עם גופים משדרים

לטופס הבקשה המקוון יש לצרף
• תסריט
• תקציב הפקה ומקורות מימון נוספים
• קורות חיים של המשתתפים הבולטים
• הסכם שידור עם גוף משדר, במידה ויש כזה
• לוח זמנים לשלבי ההפקה השונים

מועדים:


מועד הגשה מחודש פברואר עד מאי, הבקשות תידונה במהלך החודשים יוני-יולי של אותה שנה.

מידע כללי:


הסבר איך למלא טופס בקשה באינטרנט  

לטופס הבקשה 

לאתר מפעל הפיס


Bookmark and Share