facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
אודות האיגוד
  • "מעמד במאי הטלוויזיה והקולנוע בישראל סובל לצערי משחיקה מתמשכת, הן בנוגע לקרדיט והן מבחינת השכר. במאים רבים ננטשו בשנים האחרונות מאחור, אחרי שהיו אחראים להצלחות מסחריות גדולות. הגיע הזמן להסכמי שכר קיבוציים לבמאים, והגיעה העת להבהיר אחת ולתמיד, לגופי השידור ולכולם, שקניינו הרוחני של הבמאי הוא רכושו, על כל המשתמע מכך"
Bookmark and Share