facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
הצטרפו לאיגוד

הצטרפו לאיגוד

פנייה להצטרפות לאיגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)

  

שלום ותודה על פנייתך.

לידיעתך, ע"פ תקנון איגוד הבמאיות והבמאים יכול-ה לפנות בבקשת הצטרפות:

1. במאי-ת קולנוע או טלוויזיה, עלילתי או דוקומנטרי, אשר ביימ-ה סרט אחד לפחות באורך של 10 דקות לפחות, שהוקרן        בבית קולנוע או שודר ברשת טלוויזיה, או שהוזמן על ידי מוסד מוכר, ציבורי או פרטי, ובלבד שלא מדובר בסרט סטודנטים או 
בסרט חובבים.

2. במאי-ת אשר ביימ-ה פרסומות או/ו וידאו קליפים ו/או סדרת רשת, באורך מצטבר של 10 דקות לפחות, ששודרו ברשת טלוויזיה או באינטרנט, בכפוף לאישור הנהלת האיגוד.

3. בוגרי-ות בתי ספר לקולנוע, אשר ביימו לפחות סרט גמר אחד אשר הוקרן או שודר במסגרת אירוע הסיום של ביה"ס לקולנוע.

* תנאים לחברות באיגוד של במאי-ות ז'אנרים נוספים יקבעו על ידי הנהלת האיגוד על פי התאמה לז'אנר הספציפי ויפורסמו 
באתר האיגוד.

* מועמדות חבר-ה שאינו-ה עומד בקריטריונים אלו תובא לדיון ואישור של ההנהלה שלא בנוכחותו-ה של המועמד-ת, וההנהלה מוסמכת לאשר קבלתו-ה לאיגוד.

* החברות באיגוד כרוכה בתשלום דמי חבר חודשיים.

 

על מנת לפנות בבקשה להצטרפות יש למלא את טופס הבקשה.
את הטופס יש לשלוח לדוא"ל: ayala@directorsguild.org.il או לפקס מס': 077-54181601.

פנייתך תועבר לידי חברי הנהלת איגוד הבמאיות והבמאים ותיבחן ע"פ הקריטריונים לקבלה לאיגוד.

עם קבלת החלטת ההנהלה ניצור איתך קשר.

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לאילה שושני בטלפון: 077-4181601.


Bookmark and Share