facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

עידית אברהמי

עידית אברהמי

iditav@gmail.com
עידית אברהמי
פרטים כלליים
השכלה:

בית הספר לקולנוע "סם שפיגל" - לימודי קולנוע-מסלול מלאעל היוצר

תסריט ובימוי:

2014 ״סלפיז״ - סדרה דוקומנטרית (10 פרקים) - הוט

2013 - ״חלומות מפלסטיק״ - סדרה דוקומנטרית (10 פרקים) - הוט

2012 - ״העיתונאים״ - סדרה דוקומנטרית (6 פרקים, 35 ד׳ כל פרק) - יס דוקו

2011 - "רוק רימון״ - סדרה דוקומנטרית (8 פרקים) - קשת וערוץ 24

2009 - "השחקנים נגד הקהל" - דוקומנטרי (67 דק) - יס דוקו

2006 - "חילמי שושא מת מעצמו" - דוקומנטרי (52 דק') - יס דוקו


בימוי:

2009 - "רוקרימון" - סדרה דוקומנטרית (8 פרקים- 35 דקות) - שידורי קשת -ערוץ 24

2008 - "חתונה ישראלית" - סדרה דוקומנטרית ( 6 פרקים- 35 דק') - קשת, יס דוקו
פילמוגרפיה
Bookmark and Share