facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

דניאל נחנסון

דניאל נחנסון
052-6973753

danielnajenson@gmail.com
פרטים כלליים


על היוצר

"טמאים" (דוקומנטארי, 69 ד')
"יוקר המחייה", (עלילתי, 10 ד')
"לארפים" (דוקומנטארי, 52 ד')
"אוטונומיה (סדרה דוקומנטארית 5 פרקים -25 ד')
"הפסיכופת" (סדרה עלילתית 15 פרקים - 7 ד')
"אוניברסיטה בעם" (דוקומנטארי, 20 ד')
"כלבים ביער" (עלילתי, 21 ד')

פילמוגרפיה
Bookmark and Share