facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

חיים אלמקיס

חיים אלמקיס

haimliri@gmail.com
חיים אלמקיס
פרטים כלליים


על היוצר

השכלה:

2002-2005- קמרה אובסקורה- תסריט ובימוי
2005-2006- מינשר- תסריט ובימוי
פילמוגרפיה
Bookmark and Share