facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

דוד יכין

דוד יכין
050-7233332

david.yakin@gmail.com
דוד יכין
פרטים כלליים


על היוצר

חבר איגוד הבמאיות והבמאים
פילמוגרפיה
Bookmark and Share