facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

יגאל בורשטיין

יגאל בורשטיין
זלטופולסקי 22
תל אביב
03-5243095
052-8767695

iburstyn@post.tau.ac.il
יגאל בורשטיין
פרטים כלליים


על היוצר

פילמוגרפיה:
(הסרטים נכתבו ובויימו ע"י יגאל בורשטין - אלא אם צוין אחרת. סרטים שהופקו ע"י יגאל בורשטין מסומנים בצהוב).

1968 - "לואיזה, לואיזה!" , 15 דק. קומדיה. עם ישראל גוריון ורינה גנור. הפקה יגאל בורשטין
1969 - "שקיעתו של אדון פיקוס", 15 דק. קומדיה. עם ישראל גוריון, שושיק שני,
ז'קלין קרוננברג והוגו ירדן, הפקה יגאל בורשטין
1970 - "כל עולה ועולה", 20 דק., דוקו-דרמה למשרד הקליטה. הפקה: דוד פרלוב.
תסריט וחלק מבימוי
(עם דוד פרלוב, דוד קדם, אברהם הפנר)
1971 - "תחומי הצליל" , 30 דק. דוקומנטארי על מוזיקה נסיונית, טלוויזיה.
- "...או לא להיות", 30 דק. דוקומנטארי על תיאטרון שוליים, טלוויזיה.
- "מחוץ לתעשיה", 30 דק. דוקומנטארי על קולנוע עצמאי, טלוויזיה.
1972 - "לוד", 20 דק., דוקומנטארי.
- "תש"י", 50 דק., דוקומנטארי לטלוויזיה.
- "בטח", 3 דק., עלילה לטלוויזיה. עם מרדכי בן זאב ועדה טל.
- "עוף החול", 50 דק., דוקומנטארי על גורל הילדים בשואה. לטלוויזיה.
1973 - "השבוע לפני 25 שנה". 9 פרקים של 15 דק. סדרה דוקומנטארית על מלחמת תש"ח
בהפקת שרות הסרטים הישראלי. תסריט - מאיר תלמי
1974 - "הטרנספורט העשרים", 50 דק., דוקומנטארי לטלוויזיה על המחתרת היהודית
בבלגיה במלחמת העולם השניה.
1975 - "מכתב ללנה", 20 דק., דוקומנטארי למשרד הקליטה.
-"תעשיה" סדרה של 5 פרקים, דוקומנטארי למכון לפריון עבודה.
1976 - "רואה קולות", 50 דק., דוקומנטארי על הנזיר הירושלמי, טלוויזיה.
- "בעקבות הר סיני", 45 דק., דוקומנטארי, שרות הסרטים הישראלי.
1977 - "מוחמד יקצור", 50 דק., דוקומנטארי לטלוויזיה על עבודת ערבים מהשטחים.
1978 - "בלפר", תסריט יגאל בורשטין ושמעון ישראלי, 90 דק. עלילה. עם גדי יגיל, אבנר
חיזקיהו, חנה לסלו, טליה שפירא, ז'ק כהן. הפקה: סרטי שני/שבט.
1979 - "קץ הדרכים", 85 דק., דוקומנטארי, על עליה בלתי לגאלית, שרות הסרטים הישראלי.
1980 - "מפנקסו של מאלתר", 50 דק. דרמה ודוק. לטלוויזיה. קומדיה עם חנן גולדבלט.
- "עמוד ענן בדמים", 60 דק., דוקומנטארי לטלוויזיה על המשורר א.צ.גרינברג.
1981 - "לייבוביץ במעלות" , 65 דק., דוקומנטארי לטלוויזיה על הפרופ. ישעיהו לייבוביץ.
1982 - "יסוריו של ד"ר וידר", 30 דק., עלילה, הפקת "צוותא". (אפיזודה ב"ישראל 1983).
עם מישה אשרוב, עדה טל, יאיר (קויה) רובין
1983 - "וילה", 30 דק., דוקומנטארי, הפקת "צוותא". (אפיזודה ב"ישראל 1983).
1984 - "תענוגות קולטוריים", 45 דק. דוקומנטארי/נסיוני על רשל"צ, שרות הסרטים הישראלי.
1988 - "מחברות מלחמה", סדרה של 3 סרטים, כל אחד בין 60-65 דק. דוקומנטארי על
מלחמת תש"ח בעקבות יומני ד. בן גוריון. שרות הסרטים הישראלי
- "שיחה מאוחרת", 40 דק., דוקומנטארי על העיר הפולנית טרנוב, בית-התפוצות.
1990 - "ילדי שלום", 60 דק. דוקומנטארי, לעמותת ילדי השלום.
1992 - "תורת המידות", 26 דק., דרמה נסיונית עם אוסי הלל, אייל שיראי, שמואל וולף,
רחל דובסון, יעל דרויאנוב, עדה טל, יאיר (קויה) רובין, עמנואל פינטו.
הפקה יגאל בורשטין
1993 - "מכתבים לפליציה", 29 דק., נסיוני, עפ"י מכתבי פרנץ קפקא. קורא דורון תבורי.
הפקה יגאל בורשטין
1996 - "אושר ללא גבול", 85 דק., עלילתי עם אריאל זילבר, יעל אלמוג, עופרה ויינגרטן,
יאיר (קויה) רובין, ליאת גורן, יגאל עדיקא, אלכס פלג. הפקה: חיים שריר
1997 - "טיח", 6 דק., וידיאו, נסיוני, הפקת החוג לקולנוע, אוניברסיטת ת"א
- "הצטננות", 6 דק., וידיאו, נסיוני, הפקת החוג לקולנוע, אוניברסיטת ת"א
1998 - "בראשית", 8 דק., וידיאו, נסיוני, הפקת החוג לקולנוע, אוניברסיטת ת"א
1999 - "מסך עשן", 50 דק. דוקומנטרי, על המוסיקה של אריאל זילבר, הפקה אסנת טרבלסי
2000 - "הפסקה", 8 דק., וידיאו, נסיוני, הפקת החוג לקולנוע, אוניברסיטת ת"א
2002 - "זמזום", 86 דק., דרמה עם טינקרבל, רבקה מיכאלי, אסי דיין, יאיר (קויה) רובין,
הפקה יגאל בורשטין לערוץ 2
2005 - "מורה נבוכים", 50 דק. סרט תעודה על הרמב"ם, הפקה יגאל בורשטין לערוץ 2.
2008 - אצבע אלוהים, 92 דק. עלילתי, קומדיה עם משה איבגי, אלון אבוטבול, דורית בר-אור,
הפקה: שוקי פרידמן
2015 - "יתומי המהפכה", 90 דק., תעודה. הפקה יגאל בורשטין לערוץ 1


פילמוגרפיה
Bookmark and Share