facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

גילי גאון

גילי גאון
050-8280550

giligaon@gmail.com
פרטים כלליים


על היוצר

במאית -
כבוד אבוד, הבלוק (סדרה דוקומנטרית יס דוקו), אלמנות זה עובר בגנים, מדינת הזאבים, בית צבי, משפחה חורגת,
פילמוגרפיה
Bookmark and Share