facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

אבי מוגרבי

אבי מוגרבי
תל אביב
054-5875975

mograbi@netvision.net.il
אבי מוגרבי
פרטים כלליים


על היוצר

במאי
פעם נכנסתי לגן (2012)
(2010) detail 14
(2009) Details 11,12,13
(2008) Z32
גב' גולדשטיין (2006)
נקם אחת משתי עיני (2005)
(2005) details 5-10
(2004) detail 4
(2004)details 2&3
(2004) detail
אוגוסט (2002)
רגע, זה החיילים, אני אסגור עכשיו (2002)
מאחור (2000)
אני מבקש ממך להפסיק להטריד אותי ואת המשפחה שלי (2000)
תבליט (1999)
יום הולדת שמח מר מוגרבי (1999)
איך הפסקתי לפחד ולמדתי לאהוב את אריק שרון (1997)
השיחזור (1994)
גירוש (1989).


פילמוגרפיה
Bookmark and Share