facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

אברהם שלו

אברהם שלו
אברהם שלו
פרטים כלליים


על היוצר

"קיסריה -ימי רומא"
"ששת הימים- אחרי"
"היד הלבנה השומר וולאג'ה"
"דיוקנה של עיר"
"דמוקרטיה בפעולה- חקיקה"
"החי על המת"
"נופי הגליל"
"דיוקנו של מלחין"
5 סרטי הדרכה לכנסת ישראל
פילמוגרפיה
Bookmark and Share