facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

משה סלמונה

משה סלמונה

salmoses@gmail.com
פרטים כלליים
השכלה:

London guildhall university, תואר ראשון – תקשורת והפקה, 4 שנים, יולי 2000

University College London, תואר שני תרבות וביקורת, שנתיים יולי 2004על היוצר


2015, "שקופים" דרמה, 93 דק', הופץ בבתי הקולנוע
2007, "וסרמיל", דרמה, 90 דק', הופץ בבתי הקולנוע

פילמוגרפיה
Bookmark and Share