facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

הלן יאנובסקי

הלן יאנובסקי

helen.yanovsky@gmail.com
פרטים כלליים
השכלה:
B.A החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב
M.F.A, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביבעל היוצר

2015, "מועדון איגרוף ירושלים", דוקו', 71 דק', ערוץ 8
2009, "רחוב נווה שאנן"- חלק מפרויקט תיעודי חברתי של אוניברסיטת תל אביב, דוקו', 12 דק', ערוץ 8

פילמוגרפיה
Bookmark and Share