facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

אידן שטדלר

אידן שטדלר
052-3424231

amazinggiftscorp@yahoo.com
אידן שטדלר
פרטים כלליים
לימודים:

האוניברסיטה הפתוחה – בית ספר חשיפה- בימוי קולנועי- ספטמבר 2014על היוצר

"מזל וברכה", 19 דקות, דרמה, 2014
פילמוגרפיה
Bookmark and Share