facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

יוסי מאירי

יוסי מאירי

meiriy@yahoo.com
פרטים כלליים
לימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביבעל היוצר

יום נפלא - 24 דקות 2012

בולמוס - 10 דקות 2014
פילמוגרפיה
Bookmark and Share