facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

גלעד אמיליו שנקר

גלעד אמיליו שנקר

gs.emilio@gmail.com
פרטים כלליים
אוניברסיטת תל אביב
קולנוע תואר ראשון 4 שנים 2010

אוניברסיטת תל אביב
קולנוע תואר שני 4 שנים 2014


על היוצר

לבן - 30 דק דרמה 2011 ערוץ 1 וערוץ 2

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה - 90 דק דרמה 2014 בעריכה
פילמוגרפיה
Bookmark and Share