facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קופרו - קרן לשיווק סרטי תעודה

קרן עצמאית לשיווק סרטי תעודה, המספקת ליוצרי סרטי תעודה ישראליים הדרכה ותמיכה לקידום סרטים המופקים במסגרת קו-פרודוקציות בינלאומיות


מאת: מערכת האיגוד   

כללי
מזה שבע עשרה שנים, מקדמת קופרו – הקרן לשווק סרטי תעודה ע.ר. - את שיווקו של הקולנוע הישראלי התיעודי בחו”ל. הארגון הוא מלכ”רו מתפקד כקרן. קרן קופרו מקדמת את היצירה התיעודית הישראלית באמצעות הבאת משקיעים מחו”ל. האורחים הינם מנהלי רצועות שידור ברשתות הטלוויזיה היוקרתיות ביותר ברחבי העולם, כמו גם מנהלי קרנות קולנוע זרות, מנהלי פסטיבלי קולנוע ומפיצי סרטים תיעודיים. ייחודה טמון בהבאת מקבלי ההחלטות מחו”ל אל היוצרים הדוקומנטריים כאן בשנת 2005 זכתה עמותת קופרו בפרס יו”ר הכנסת על פעילותה. את העמותה יזמה ומנהלת אורנה ירמות.

תחומי הפעילות:

הקרן פועלת לשיווק הסרט התיעודי בכל שלבי הפקתו:

1. בשלב קדם ההפקה הקרן מקיימת סדנאות שנתיות להכשרת יוצרים.

2. בשלב ההפקה הקרן מפגישה בין יוצרים ומשקיעים זרים באירוע חד שנתי רחב היקף- שוק הקו 
    פרודוקציות
. במסגרתו נערך פיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות - הצגה פומבית של פרויקטים דוקומנטרים בפני
    משקיעים פוטנציאליים. במהלך הפיצ'ינג  עולים יוצרים ישראליים על הבמה ומציגים את הפרויקטים שלהם
    בפני פאנל של נציגים מרשתות שידור זרות.

3. בשלב סיום ההפקה:

א. הדוקושוק - השוק השנתי לסרטים מוכנים - שוק ייעודי חד שנתי למכירת סרטים תיעודיים מוכנים
    מהשנתיים האחרונות בפני קניינים זרים מרשתות מפתח בחו"ל, יחד עם נציגים מפסטיבלים יהודיים מרחבי
    העולם.

ב. ערוץ לשניים-
ערוץ זה פותח בפני היוצרים ישראלים אפיקי מימון נוספים וגישה לקרנות תרבות לאומיות.
    מיזם ערוץ לשניים כולל היום שני מסלולים עיקריים: קטלוג ופגישות ערוץ לשניים- קופרו עורכת קטלוג   
    של תסריטים הנמצאים בכל שלב הפקה, ומעורבים בהם מקורות מימון מקומיים. הקטלוג נשלח למפיקים
    בולטים בחו”ל ולעורכי תוכן ברשתות מובילות במטרה ליזום פגישות ביניהם לבין היוצרים. את הפגישות 
    מארגן צוות קופרו על פי בקשת המפיקים הזרים. משלחות מפיקים- אירוח חברי משלחת מפיקים
    ממדינה זרה והשתתפותם באירועי קופרו השונים. "מדריך הקופרו" – אחת לשנתיים מוציאה הקרן מדריך 
    לפסטיבלים בין לאומיים ולגיוס משאבים בחו"ל.

מסגרות נוספות:

פיצ’ינג לרעיונות תיעודיים מקוריים במדיה החדשה , מסלול הראף קאט Docs & Cuts- הקרנה וחשיפה של סרטים חדשים הנמצאים עדיין בשלב עריכה, סדנאות אומן, סדנאות סימולציה ופאנלים, רטרוספקטיבה- מחווה המוקדשת לאחת מרשתות הטלוויזיה הזרות. דוקוצ’ילד DocuChild -קידום קו-פרודוקציות בינלאומיות בסוגה של סרטי תעודה לילדים, קופרו בקמפוס -המאפשר לסטודנטים משנה אחרונה ולבוגרי מחלקות קולנוע מפגשים של אחד על אחד עם אנשי מקצוע מחו”ל, פרויקט יבו”ל DoCommunity -יוצרים באים לקהילה- הקרנת מיטב הסרטים שהופקו בסיוע הקרן, ואשר עוסקים בנושאים כמו זכויות אדם, ילדים, מגדר והסכסוך האזורי. הקרנות אלה מתרחשות בפני אוכלוסיות המתגוררות במובלעות פריפריאליות בכל רחבי הארץ.

 מידע כללי:

מנכ"לית ומייסדת הקרן - אורנה ירמות:  orna@copro.co.il

כתובת: ת.ד. 14581 תל אביב  61143

טלפון: 03-6850315  פקס: 03-6869248

מייל: info@copro.co.il  אתר: www.copro.co.il

 * פירוט מלא נמצא באתר הקרן.
 


Bookmark and Share