facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן הקולנוע הישראלי

קרן הקולנוע הישראלי הינה הקרן המרכזית התומכת ומשקיעה בפיתוחם,הפקתם ושיווקם של סרטי קולנוע עלילתיים, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע ובטלוויזיה


מאת: מערכת האיגוד   

כללי
קרן הקולנוע הישראלי הוקמה ב 1979 במטרה לעודד ולקדם יצירה ועשייה של קולנוע ישראלי עלילתי; הקרן אמונה על יצירת תנאים שיאפשרו לטובי היוצרים להביא את קולם הייחודי למסך ובתוך כך מעודדת את חופש היצירה ויוצרת כר עשייה עשיר שמביא למסך מגוון של סיפורים שמטיבים לבטא את העושר התרבותי של החברה הישראלית.
הקרן מעודדת ויוזמת פעולות ואירועים שמסייעים ליצירת קשרים עם יוצרים, מפיקים ומפיצים מחו"ל ותומכת בהפצה והשיווק של הסרטים הישראליים בארץ ובעולם.

מסלולי ההשקעה

1. מסלול השקעה בהפקה
א.המסלול המרכזי-
סרטי עלילה ישראליים באורך מלא ( 75 דקות לפחות), אשר מצולמים ב H.D) High Definition ) או בפורמט דיגיטלי אחר. הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. זכאים להגיש מפיקים בעלי ניסיון מקצועי מוכח.
לפרטים
ב.סרטי ביכורים
הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות לפחות) המצולמים ב-H.D) High Definition)או בפורמט דיגיטלי אחר.
זכאים להגיש מפיקים בעלי ניסיון מקצועי מוכח
לפרטים
ג. סרטים עצמאיים (דל תקציב)
המסלול העצמאי (דל תקציב) מיועד למפיקים ויוצרים המבקשים לצאת להפקה של סרט עלילתי המיועד להקרנה בבתי הקולנוע ובתקציב נמוך.
לפרטים

2.מסלול "השלמת הפקה" (Rough Cut)
(סיוע לסרטים בשלבים האחרונים של ההפקה)
למועד ההגשה הבא:http://www.filmfund.org.il/?id=114

3.מסלול פיתוח תסריט
מסלול פיתוח תסריט נועד לסייע בפיתוח התסריט, החל משלב התקציר ועד לכתיבת דראפט מלא של תסריט.
במסלול זה הקרן תשקיע ותשתתף במימון הפיתוח של סרטים ישראליים באורך מלא (80 דקות לפחות) המיועדים להקרנה בבתי קולנוע.
מועד הגשה הבא: http://www.filmfund.org.il/?id=114

מידע כללי:
כתובת: שדרות יהודית 12, תל אביב
טלפון: 03-5628180  פקס:  5625992- 03
מייל: info@filmfund.org.il  אתר: www.filmfund.org.il

צוות הקרן ופרטי התקשרות:
מנכ"ל- כתריאל שחורי
מנהל ההפקות וכספים- דוד ליפקינד: david@filmfund.org.il
מנהל היחידה העסקית איתי קפלינסקי
ek@filmfund.org.il
מרכזת תחום קריאה, מיון וניהול אתר הקרן: noak@filmfund.org.il
קשרי חוץ: חיה נסטוביץ: Haya_n@filmfund.org.il
פרויקטים מיוחדים ושיווק בארץ - אביטל בקרמן: avital@filmfund.org.il

 

 *פירוט מלא נמצא באתר הקרן


Bookmark and Share