facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה קמה במטרה לעודד ולקדם את הקולנוע התיעודי, העלילתי והנסיוני בישראל.


מאת: מערכת האיגוד   

כללי
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר היא עמותה, ארגון ללא מטרות רווח, שהוקמה בשנת 1993 ושמה לעצמה למטרה לתמוך ביצירות קולנוע ישראלי ולקדם את הקולנוע הישראלי ואת יוצריו.
מאז שנוסדה, תמכה הקרן בהפקתם של מאות סרטים דוקומנטריים, עלילתיים וניסיוניים.
הקרן מקיימת תכניות בינלאומיות חדשניות, כגון פרויקט "גרינהאוס", ועוסקת בטיפוח התפתחותם האמנותית והמקצועית של יוצרים מוכשרים ממגוון גדול של רקעים וקהילות. הקרן יוזמת ומפעילה תכניות חינוכיות ופעילות תרבותית ענפה, שבמסגרתן נחשף מגוון רחב של קהלים בארץ ובעולם לסרטי הקרן.
פעילותה של הקרן ניצבת בצומת שבין תמיכה בעשייה קולנועית לבין הנעה לשינוי חברתי.


 תחומי הגשה:

תחום תעודה ותחום ייעודי:

    1. סרטי תעודה באורך 75 דק' ומעלה המתאימים באופיים והיקפם הן להקרנה בבתי קולנוע והן לשידור 
        בטלוויזיה.

    2. סרטים באורך של לפחות 45 דק' המתאימים באופיים והיקפם לשידור בטלוויזיה. בפרויקטים מיוחדים
        גם סרטים בני כ- 30 דק'.

    3. סדרות תעודה.

    4. פרויקטים מיוחדים.

תחום דרמה:

  1. דרמות טלוויזיה בודדות באורך 20-79 דקות.
  2. הקרן אינה תומכת בסרטים עלילתיים באורך שלמעלה מ-80 דקות, ולא בסדרות דרמה.
  3. פרויקטים מיוחדים, לרבות דרמות בודדות הנסובות סביב נושא מרכזי אחד.
  4. תחום קולנוע ניסיוני:
  5. פרויקטים מיוחדים כפי שמוגדרים על-ידי הקרן בכל שנה.

  6. תחום סטודנטים:מסלולים כלליים:
    מסלול 1 - פיתוח פרויקטים

    הקרן רואה חשיבות רבה בשלב הפיתוח ומקיימת מסלולי פיתוח רבים ליוצרים צעירים וליוצרים וותיקים, בהם מושקעים כסף, ליווי מקצועי ולמידה רבה. בין המסלולים ניתן למנות את "כרטיס ביקור" ליוצרים צעירים בתחום תעודה, "כרטיס ביקור" ליוצרים צעירים בתחום הייעודי, "רעיון מצוין" ליוצרים וותיקים בתחום התעודה, "דראפט ראשון" בנושאים ממוקדים בתחום הדרמה, ומסלולים מיוחדים כמו מסלול פיתוח לקולנוע על בסיס יצירות שלום עליכם.

 מסלול 2 - הפקת פרויקטים

במסגרת מסלול זה משקיעה הקרן ישירות בהפקת הפרויקט בהיקף שלא יעלה על 70% מתקציבו הכולל של הפרויקט, כפי שאושר ע"י הקרן. במסלול זה ניתן להגיש גם פרויקטים שנדחו בשלב הפיתוח, וכן פרויקטים שהתקבלו לאחד ממסלולי הפיתוח ונדחו באחד משלבי אותו מסלול.


מסלול 3 - השלמת פרויקטים 

במסגרת מסלול זה יוגשו פרויקטים הנמצאים לאחר סיום שלב הצילומים או תוך כדי עריכה, וזקוקים לסיוע לשם השלמת הפרויקט והבאתו לידי גמר. במסלול זה יוכלו להגיש בקשות להשקעת הקרן גם פרויקטים שנדחו בעבר במסלולי פיתוח ו/או הפקה.


מועדי הגשה: 

סרטי תעודה מסלול כללי:

ניתן להגיש לקרן פרויקט בתחום סרטי התעודה בכל ימות השנה. פנייה אל הקרן אינה תלויה במועד כזה
או אחר.

תחום קולנוע ייעודי, פרויקטים מיוחדים בתחום תעודה, תחום דרמה, תחום קולנוע ניסיוני:

ניתן להגיש לקרן הצעות בהתאם לנושאים, למועדים ולתנאים האחרים, שיקבעו על-ידי הקרן בקשר לכל מסלול ויפורסמו לציבור. ניתן למצוא פרסומי הקרן בדף הבית תחת "חדשות הקרן". בין המסלולים ניתן למנות מסלול דוקומנטרי לנוער, מסלול דוקומנטרי בנושא יזמות ותעשייה ע"ש בני גאון ז"ל, מועד סדרות דוקומנטרי, מועדים בנושאים מיוחדים בנושא ייעודי ובסוגת הדרמה.

 מיזמים מיוחדים:

סמינר "גרינהאוס" ("GreenHouse"):

גרינהאוס הינה תוכנית פיתוח לסרטים דוקומנטרים עבור יוצרים ממדינות הים התיכון; לבנון, סוריה, מצרים, תורכיה, ירדן, הרשות הפלשתינית, ישראל, מרוקו, טוניס ואלג'יר, וכן בפרויקטים מסויימים אף יוצרים ממדינות אירופה. הפרויקט נוסד ביוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, בתמיכת האיחוד האירופי ובשותפות עם כמה שותפים בינלאומיים נוספים. הקרן החדשה הינה השותפה הראשית בפרויקט והמנהלת שלו.

מועדון ראף קאט :

הקרנות בשלב ראף קאט ליוצרים ולקהל הרחב, לשם קבלת הערות ע"י היוצר ולמידה טרם השלמת הסרט.

הקרנות פריפריה  :

הקרן עושה פעילויות שונות על מנת להרחיב את מעגלי הצפייה בסרטים הנתמכים ע"י הקרן, בישראל ובעולם, ובעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.


הערה:

בכל בקשה של תמיכה במסלולי ההפקה השונים בתחום התיעודי והייעודי, יש להגיש חומר מצולם.

אין חובה להגשת חומר מצולם במסלולי הפיתוח השונים.

 מידע כללי:

כתובת: יקנעם 5, תל אביב (משרדי הקרן פתוחים בין השעות 09:00-16:30, מלבד יום ו').

טלפון: 03-5220909  פקס: 03-5230909

מייל: info@nfct.org.il  אתר: www.nfct.org.il


צוות הקרן ופרטי התקשרות:

מנכ"ל- דורית ענבר:  dorit@nfct.org.il

מנהלת הפקות- אוראל טורנר:  orel@nfct.org.il

מנהל אמנותי- רון גולדמן: ron@nfct.org.il

מנהלת משרד: מיטל קרופניק: info@nfct.org.il* פירוט מלא נמצא באתר הקרן.

 


Bookmark and Share