facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים


מאת: מערכת האיגוד   

כללי
קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים, מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע ובאמצעות הקרן לעידוד הסרט הישראלי, מעניקה מלגות לימודים מתוך כוונה לעודד הפקת סרטים קצרים, סרטים עלילתיים או סרטים דוקומנטאריים באורך של לפחות 30 דקות.
הקרן מודיעה על מועדי הגשה משתנים בכל שנה.


להלן הקריטריונים לקבלת המלגה: 
- סרטים מקוריים שלא הוזמנו על ידי גורם אחר. 
- מועמדים מגיל 18 ומעלה
- מועמדים בעלי ניסיון בבימוי 
- סרטים שטרם הופקו או נמצאים בתחילת הפקתם 
- סרטים שנמצאים לפני מיקס 
- סרטים שלא קיבלו דחיה בעבר ע"י הקרן.

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

1. פרטי המגיש - שם מלא, תאריך לידה, פרטי התקשרות, פירוט עבודות קודמות, 
עיסוק נוכחי.

2. תסריט, סינופסיס ודף דמויות. 

3. פרטים על הסרט המתוכנן
- שם הסרט, אורך הסרט
- שמות השחקנים הראשיים
- תקציב משוער
- פירוט מקורות מימון נוספים.

- יש להגיש את כל המידע הנדרש ב- 2 עותקים נפרדים, (שלא יוחזרו). 
- את 2 העותקים יש להגיש בתוך מעטפה אחת.
- על גבי המעטפה חובה לרשום: שם מלא, כתובת ומספר טלפון. 

בקשה שלא תכלול את כל הפרטים הנ"ל, לא תוגש לעיון הלקטורים.

את הבקשה יש לשלוח לכתובת:
התאחדות ענף הקולנוע בישראל ת.ד. 4560 ת"א 61045.

ניתן למסור ידנית בכתובת: רח' פינסקר 16, ת"א. בימים א'-ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד. 

אין להשאיר בקשות בתיבת הדואר.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל: 03-6295138\9 או למייל: orlyfeldheim09@gmail.com


Bookmark and Share