facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן הקולנוע הישראלי: מצגת להגשת בקשות תמיכה בהפקה

המצגת הוצגה במהלך מפגש שקיימה הקרן בחודש שעבר שעסק בנושא ההגשות, ומצורפת כאן לנוחיותך


מאת: מערכת האיגוד    8/4/18

במסגרת מפגש שקיימה קרן הקולנוע הישראלי בחודש שעבר, שעסק באופן הגשת בקשות להשקעה בפיתוח סרטים לקרן, הוצגה מצגת הנחיות מפורטת בנושא.

במצגת, שמצורפת בהמשך, ישנן הנחיות מפורטות להגשת בקשה להשקעה בהפקה, הנחיות למסמכים נלווים להגשת הבקשה ולחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

כמו כן, באתר הקרן ניתן למצוא דוגמאות לכל המסמכים הנלווים לבקשת השקעה בהפקה ו/או השקעה בפיתוח, כמו גם דוגמאות והסברים לחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

למצגת המלאה, דוגמאות והסברים


Bookmark and Share