facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קולות קוראים לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

הקרן פרסמה קולות קוראים להגשת סרטי תעודה בחמישה מסלולים: פיתוח, הפקה, השלמה, ביכורים, דוקו בינג'. תאריך אחרון להגשות בכל המסלולים - 20/5


מאת: מערכת האיגוד    6/3/18

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה פרסמה קולות קוראים להגשת סרטי תעודה בחמישה מסלולים: פיתוח, הפקה, השלמת הפקה, ביכורים (פיתוח), דוקו בינג'.

במסגרת מסלול פיתוח, תשקיע הקרן בפרויקטים (תחקיר, תסריט וצילומי ניסיון) כשלב מקדים לצורך בדיקת אפשרות ההשקעה בהפקה. במסלול הפקה, תשקיע הקרן בהפקת פרויקטים הנמצאים לפני הצילומים או במהלכם. מסלול השלמת הפקה מיועד לפרויקטים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה. במסגרת מסלול ביכורים תשקיע הקרן בפיתוח סרטים - ראשון או שני; ובמסגרת דוקו בינג', תשקיע הקרן בפיתוח סדרות טלוויזיה (תחקיר, תסריט וצילומי ניסיון), כשלב מקדים לצורך בדיקת אפשרות ההשקעה בהפקה.

תאריך אחרון להגשה בכל המסלולים: 20/5/2018.
תאריך משוער לקבלת תשובות בכל המסלולים: 20/9/2018

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


Bookmark and Share