facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קופרו: תמיכה בשלב ההפצה

לקראת קיומו של השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית, שיערך במהלך חודש יוני הקרוב, יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לפרויקטים במסלול ראף קאט ולדוקושוק. תאריך אחרון להגשות - 18/3 ו-30/4 בהתאמה


מאת: מערכת האיגוד    4/3/18

לקראת השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית, שיתקיים השנה בפעם ה-20 במהלך חודש יוני (3-7), פירסמה קרן קופרו, יוזמת ומפיקת השוק המסורתי, קולות קוראים במסלולים: ראף קאט ודוקושוק.
 
מסלול הראף קאט מתקיים השנה בפעם השלישית כמסלול רשמי במסגרת דוקושוק (שוק לסרטים גמורים) ומטרתו לחשוף סרטים חדשים נבחרים הנמצאים בשלבי עריכה מתקדמים. יוצרים-ות מוזמנים להגיש למסלול הכולל תהליך לקטורה, סרטי תעודה בעלי פוטנציאל בינלאומי המצויים בשלבי עריכה מתקדמים.

במסגרת המסלול מתאפשרת צפייה בגרסה מתקדמת של הסרט, לצורך קידום ודאות השקעה ורכישה מוקמת (Presale). הקרנות הראף קאט מתקיימות בחדר פרטי לקבוצה של משקיעים-ות בנוכחות היוצרים-ות. ההקרנות מיועדות לקניינים-ות ולרוכשי-ות תוכן בינלאומיים בכירים מחו"ל, למנהלים אמנותיים של פסטיבלים וארגונים יהודיים בעולם.

תאריך אחרון להגשות למסלול ראף קאט - 18/3/18.

דוקושוק הוא השוק השנתי לסרטים מוכנים לרכישה. במסגרת דוקושוק מוצגים כ-200 סרטים תיעודיים ישראליים מיבול השנתיים שחלפו – בפני קניינים-ות, רוכשי-ות תוכן, נציגי-ות פסטיבלים וקרנות ומפיצים-ות בינלאומיים בכירים. קטלוג הדוקושוק באנגלית בו מוצגים הכותרים השונים, מועבר לקראת השוק אל הקניינים-ות והמשקיעים-ות הזרים. הצפייה בסרטים סגורה לאורחים-ות בלבד, בעמדות צפייה אישיות. מתוך הקטלוג המפואר, בוחרים אורחי-ות דוקושוק את הסרטים שמעניינים  אותם. 

תאריך אחרון להגשות לדוקושוק - 30/4/18

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


Bookmark and Share