facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
סרטים וסדרות תעודה לקרן מקור

סרטים וסדרות תעודה לקרן מקור

ניתן להגיש פרויקטים תיעודיים בשלבי פיתוח והפקה. מועד *מעודכן* אחרון להגשה: 18/2


מאת: מערכת האיגוד    2/1/18

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לתמיכה בסרטי תעודה ובסדרות תעודה. ההגשה פתוחה לפרויקטים תיעודיים בשלבי הפיתוח וההפקה.

ניתן להגיש את ההצעות למשרדי הקרן, או בהגשה מקוונת, בין התאריכים 1-18/2.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום.

לשאלות ובירורים, ניתן לפנות למשרדי הקרן: 5664746—03, office@kerenmakor.org.il.


Bookmark and Share