facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
מסלולי הגשה לתמיכה בסרטים תיעודיים

מסלולי הגשה לתמיכה בסרטים תיעודיים

נפתחו שלושה מסלולי הגשה של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה לתמיכה בפיתוח, הפקה והשלמת הפקה של סרטים תיעודיים. תאריך אחרון להגשות - 30/11


מאת: מערכת האיגוד    15/8/17

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה פרסמה קולות קוראים לסרטים דוקומנטרים בשלושה מסלולים: פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

במסגרת המסלול לפיתוח, תשקיע הקרן בפיתוח פרויקטים - תחקיר, תסריט וצילומי ניסיון - כשלב מקדים לצורך בדיקת אפשרות ההשקעה בהפקה. המסלול להפקה מיועד לפרויקטים הנמצאים לפני הצילומים או במהלכם. במסלול להשלמת הפקה, ייבחרו פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.

תאריך אחרון להגשות בכל המסלולים - 30/11/17; תאריך משוער לקבלת תשובות - 29/03/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


הוסף תגובה
Bookmark and Share