facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
החלטות מועצת הקולנוע: הזמן הסביר שניתן להתחייב להפקה

החלטות מועצת הקולנוע: הזמן הסביר שניתן להתחייב להפקה

החלטות ועדת התמיכות עוסקות בלוחות זמנים של התחייבות הקרן להפקה החל מגיוס הכספים ועד לסיום עריכת הסרט.


מאת: מערכת האיגוד    20/6/17

המועצה הישראלית לקולנוע פרסמה את החלטותיה הנוגעות להתנהלות קרנות הקולנוע בנושא הזמן הסביר בו ניתן להתחייב להפקה. לפי מכתב ששלחה המועצה למנהלי קרנות הקולנוע, "בעקבות ביקורת של רו"ח המלווה את ועדת התמיכות, התברר כי קרנות קולנוע שהתחייבו מול המפיק לסייע בהפקת הסרט, שמרו על סכומי כסף בעבור סרטים הנמצאים בשלבי הפקה שונים למשך חמש שנים ומעלה". 

בהיעדר הנחיות לגבי פרק הזמן שבמהלכו יכולה קרן קולנוע לשמור התחייבות כספית למפיק לסיוע לסרט, ועדת התמיכות במינהל התרבות ביקשה את המלצת מועצת הקולנוע בשני נושאים מרכזיים: הראשון, פרק הזמן שבו קרן קולנוע יכולה לאשר למפיק לגייס כספים עד ביצוע ההפקה; והשני, פרק הזמן המאושר עד לסיום הסרט על שלבי ההפקה השונים, משלב הצילומים ועד סיום העריכה.

בין השאר, החליטה הוועדה, כי פרק הזמן לגיוס תקציב לסרט הינו שנתיים, מיום הודעת הקרן למפיק על אישור הסיוע.
כמו כן, ניתנה המלצה כי במקרה ויש צורך בהארכת אחד מפרקי הזמן המצוינים במסמך ההמלצות, יש לקבל אישור ועדת חריגים של מינהל התרבות והמועצה, שתורכב מיו"ר מועצת הקולנוע, ראש מינהל תרבות ומנהלת המחלקה לקולנוע.   

למסמך המלא עם החלטות מועצת הקולנוע בעניין: הזמן הסביר שניתן להתחייב להפקה


הוסף תגובה
Bookmark and Share