facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן הקולנוע הישראלי: עדכון נהלי הגשה במסלולים קומדיה וילדים

השקעה בהפקה במסלולים אלה תינתן לאחר דיון ניפרד של קבוצת קוראים ייעודית


מאת: מערכת האיגוד    2/3/17

קרן הקולנוע הישראלי מבקשת להביא לידיעת יוצרי-ות הקולנוע על עדכון נהלי ההשקעה בהפקה במסלולים קומדיה וילדים.

לפי עדכון הקרן, במועד ההגשה הקרוב למסלולי ההשקעה בהפקה, הגם שלא נקבעו מסלולים נפרדים לסרטי קומדיה וסרטי ילדים, הרי שהם ידונו בנפרד לאחר קריאתם בשלושת המסלולים (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) ולאחר מתן חוות דעת של היועצים האמנותיים. המומלצים לסרטי קומדיה/ ילדים מכל שלושת המסלולים, ייבחנו שוב על ידי קבוצת קוראים ייעודית למסלולים אלה, ומתוכם ייבחרו הפרויקטים שיוזמנו לפרזנטציה.

הגשת הבקשות להשקעה בהפקה תעשה דרך מודול ההגשה באתר הקרן. באמצעות כניסה/ הרשמה ל"איזור האישי", במועדים שייקבעו מראש.

לפרטים נוספים על מסלולי ההשקעה בהפקה - באתר קרן הקולנוע הישראלי: www.filmfund.org.il.  
 
לשאלות ובירורים, משרדי קרן הקולנוע הישראלי - שדרות יהודית 12, תל אביב/ 03-5628180.


הוסף תגובה
Bookmark and Share