facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

עדכון נהלי ההשקעה של קרן הקולנוע הישראלי בפיתוח תסריט

מעתה, 15% מתקציב הפיתוח יועדו לעורך תסריט


מאת: מערכת האיגוד    4/8/16

קרן הקולנוע הישראלי מבקשת להביא לידיעת ציבור היוצרים והיוצרות שנוהל ההשקעה במסלול פיתוח תסריט שונה, ומהיום 15% מסכום ההשקעה בפיתוח יישמרו לטובת תשלום לעורך/ת תסריט, על פי החלטת היזם.

על עורך/ת התסריט לקבל את אישור הקרן. במידה והיזם יחליט להשלים את תהליך הפיתוח ללא עורך/ת תסריט, יועבר תשלום זה ליזם, לאחר הגשת גרסה שניה של התסריט שייכתב על ידי התסריטאי/ת.

הגשת הבקשות להשקעה בפיתוח תסריט תעשה דרך מודול ההגשה באתר הקרן, באמצעות כניסה/ הרשמה ל"איזור האישי", במועדים שייקבעו מראש.

נוסח נוהל ההשקעה בפיתוח תסריט של קרן הקולנוע הישראלי

לשאלות ובירורים, במשרדי הקרן: שדרות יהודית 12 תל אביב, טלפון: 03-5628180.


הוסף תגובה
Bookmark and Share