facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרן הקולנוע הישראלי מפרסמת הבהרה לגבי שיטת הקריאה והמיון

קרן הקולנוע הישראלי מפרסמת הבהרה לגבי שיטת הקריאה והמיון

לאור מספר פניות של יוצרים ומפיקים לקרן, בקרן התקבל הרושם כי קיימת אי הבנה לגבי אחד השלבים בהליך הקריאה והמיון. כדי למנוע אי הבנות נוספות, היא מפרסמת את פרטי ההליך


מאת: מערכת האיגוד    29/10/15

לאור מספר פניות של יוצרים ומפיקים לקרן הקולנוע הישראלי, בקרן התקבל הרושם כי קיימת אי הבנה לגבי אחד השלבים בהליך הקריאה והמיון. כדי למנוע אי הבנות עתידיות, היא מפרסמת את פרטי ההליך: 

"עקב ריבוי ההגשות לקרן, כל אחד ממחזורי הקריאה והמיון מחולק לשני סבבי קריאה. כך למשל, אם למסלול ה'ביכורים' הוגשו במועד האחרון 34 תסריטים, אזי אנו מחלקים אותם לשניים ומוציאים לקריאה בכל סבב, 17 תסריטים.

"בתום קריאת כל סבב, היועצים האמנותיים מתבקשים להמליץ על מספר פרויקטים שיעברו ל'מאגר', ומתוך מאגר זה, ייבחרו בתום שני סבבי הקריאה, הפרויקטים אשר יוזמנו לפרזנטציות.

"על מנת לקצר את זמן ההמתנה, החלטנו שבסוף כל סבב קריאה נשלח תשובות לגבי כל מי שעבר לשלב ה'מאגר', כמו גם לאלו שלצערנו לא התגבשה המלצה להעבירם שלב. כל זאת, כאמור, מתוך כוונה לקצר ככל הניתן את זמן ההמתנה לתשובות.
"כל פרוש אחר לצורת ההתנהלות של הקרן אינו מדויק ואנו מאוד ממליצים לבדוק באזור האישי של כל מגיש באתר הקרן את סטטוס ההגשה שלו ואם הדברים אינם ברורים אז כמובן ליצור קשר טלפוני עם הקרן לברור נוסף. לנוחיותכם, ניתן למצוא תרשים מפורט של הליך הקריאה והמיון באתר הקרן, בו מצוין, בין השאר, שתשובות יימסרו באופן רציף במהלך הקריאה, כולל חוות הדעת, וכך אנו עושים".


הוסף תגובה
Bookmark and Share