facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

מפת הדרכים (לסרט הקצר)

יוזמה של קרן גשר: מפה המרכזת את כל פסטיבלי הקולנוע הבינלאומיים לסרט הקצר. המפה זמינה באתר הקרן וגם כאן בפנים


מאת: מערכת האיגוד   

מפה המרכזת את כל פסטיבלי הקולנוע הבינלאומיים לסרט הקצר עלתה לאוויר באתר קרן גשר לקולנוע רב תרבותי. המפה - בדמות מערכת שעות מסודרת - מרכזת מידע רחב על הפסטיבלים הרלוונטיים מסביב לעולם. המפה מקלה על הנגשת הסרטים המקומיים לפסטיבלים רבים. יוצרי קולנוע שמבקשים לקדם את השיווק וההפצה של סרטם, יכולים להגיע למידע שימושי באמצעות לוח שנה הסוקר את פסטיבלי הקולנוע לסרט הקצר מסביב לעולם. זאת ועוד, ניתן למצוא במפה תאריכי הגשה לפסטיבלים, עלויות הרשמה ופרטים נוספים.

במסגרת התמיכה של משרד התרבות בקולנוע הישראלי, הסרט הקצר עושה את צעדיו הראשונים בסיוע קרנות ציבוריות. בהתאם, קיימת חשיבות רבה לקידום הז'אנר ומיצובו כז'אנר אטרקטיבי ונחשק - הן על ידי יוצרים צעירים והן על ידי יוצרים וותיקים -ולקדם את הצלחתו על מפת הקולנוע הבינלאומית. עם זאת, על אף היבול המרשים של סרטים קצרים בקולנוע הישראלי, בחירת הסיפורים והשפה הקולנועית עדיין נשענת על הדרמה הבודדת הארוכה, ובאופן יחסי, נעשים מעט סרטים קצרצרים העונים לפורמט הנדרש. בנוסף, מקורות המימון היחידים העומדים לרשות היוצרים בשלב זה, הינן קרנות, שכן גופי השידור טרם הביעו עניין לשתף פעולה בז'אנר זה.

החלטת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שהייתה היחידה שהשקיעה עד כה בדרמה הקצרה, לבטל את פעילותה בהפקות סרטים ככלל, הותירה חלל ריק בכל הנוגע לשידור הסרט הקצר. כשם שגבולות הז'אנר הטשטשו, כך גם המסך העומד לרשות היצירה. בעידן בו הפלטפורמות הדיגיטליות תופשות מקום נכבד בשטחי החשיפה של היצירה והאמנות, המסך הקטן אינו רק לגיטימי כי אם ערוץ חשוב להרחבה והגדלת קהלי הצפייה בסרט הקצר.

קרן גשר, בשיתוף איגודי היוצרים, החליטה להרים את הכפפה וליצור מענה לצורך, במדיניות והמלצות שיסייעו ליוצרי הקולנוע העוסקים בסרט קצר - בבחירת סיפורים מתאימים, פיתוח נרטיבים, שפה קולנועית נכונה, וכן, בכל הנוגע לגודל התקציבים המוצעים על ידי הקרנות המשקיעות בז'אנר. הקרן קידמה תחקיר על אודות הז'אנר הקצר - בישראל ובשוק הבינלאומי - על מנת לבחון את הצרכים המיוחדים והאפשרויות העומדות לרשות היוצר ולגבש מדיניות משותפת שתיתן מענה והמלצות שיסייעו למינוף הסרט הישראלי הקצר. 

לתוצאה - בלחיצה 


הוסף תגובה
Bookmark and Share