facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
עדכון שיטת הקריאה והמיון בקרן הקולנוע הישראלי

עדכון שיטת הקריאה והמיון בקרן הקולנוע הישראלי

הקרן מעדכנת את הליך הגשת חבילות ההפקה במסגרת כל מסלולי ההשקעה. בנוסף, פורסמו מועדי ההגשה הקרובים במסלולי ההשקעה בהפקה ובמסלול השלמת הפקה


מאת: מערכת האיגוד    23/9/14

קרן הקולנוע הישראלי מעדכנת את שיטת הקריאה והמיון במסגרת כל מסלולי ההשקעה בהפקה.

לנוחיותכם, מצ"ב דפי המידע ותרשים הקריאה והמיון המעודכנים, המבוססים על הקריטריונים החדשים שנקבעו על ידי מועצת הקולנוע:

1. דפי המידע המעודכנים במסלולי התמיכה וההשקעה של הקרן

2. תרשים הקריאה והמיון המעודכן


בנוסף לעדכון זה, הקרן מודיעה על מועדי ההגשה הקרובים:

מועד ההגשה במסלולי ההשקעה בהפקה נקבע לתאריך ה- 18/11/14

מועד ההגשה במסלול השלמת הפקה נקבע לתאריך ה- 25/11/14

 
לאתר קרן הקולנוע הישראלי


הוסף תגובה
Bookmark and Share