facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
פסטיבלים ותחרויות

פיצ′ינג גאה 2018

המיזם המשותף של קרן רבינוביץ' לאמנויות ופסטיבל הקולנוע הגאה ממשיך זאת השנה התשיעית ויחולק לשני מסלולי הגשה: עלילתי ותיעודי. תאריך אחרון להגשות - 10/3


מאת: מערכת האיגוד    12/2/18

המיזם המשותף של קרן רבינוביץ' לאמנויות ופסטיבל הקולנוע הגאה ממשיך זאת השנה התשיעית ויחולק לשני מסלולי הגשה: עלילתי ותיעודי. שני אירועי הפיצ'ינג יתקיימו במהלך הפסטיבל לקולנוע גאה, שייפתח בסוף חודש מאי ויימשך 10 ימים.

מבין הפרויקטים שיוגשו לפסטיבל, ייבחרו עד 5 מתמודדים-ות שיתחרו על המענק בכל מסלול. מתוך חמשת המועמדים-ות, ייבחר פרויקט אחד שיזכה במענק תמיכה לפיתוח התסריט.

התחרות מיועדת לסרטים תיעודיים ועלילתיים באורך מלא. הסרטים הזוכים בפיצ'ינג יוצגו בבכורה ארצית במסגרת פסטיבל הקולנוע הגאה.

מענק התמיכה במסלול סרט קולנוע תיעודי: 20 אלף שקלים; מענק התמיכה במסלול סרט קולנוע עלילתי: 25 אלף שקלים.
 
תאריך אחרון להגשות - 10/3/18.

לפרטים נוספים, נהלי הגשה וטופס רישום


Bookmark and Share