facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
פסטיבלים ותחרויות

קול קורא לפסטיבל 48 מ"מ 2018

לפסטיבל הבינלאומי לסרטי נכבה ושיבה, יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לסרטים קצרים שיתמודדו על מענק כספי וייעוץ אמנותי וכן לפרויקטים גמורים שהושלמו בשנים האחרונות. תאריך אחרון להגשת סרטים קצרים ופרויקטים שהושלמו: 15/2 ו-31/5 בהתאמה


מאת: מערכת האיגוד    11/1/18

לקראת סוף שנת 2018 יתקיים פסטיבל 48 מ"מ - הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נכבה ושיבת הפליטים הפלסטינים, יוזמת עמותת זוכרות. לצד הקרנת סרטים מהעולם, יוקרנו סרטי מקור קצרים חדשים, שיופקו במיוחד לרגל הפסטיבל על ידי יוצרות ויוצרים פלסטינים וישראלים.

יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לסרטים קצרים, מכל ז'אנר, לפסטיבל שיתקיים לקראת סוף השנה האזרחית. 
למסלול זה יש להגיש הצעות לסרטים של עד 15 דקות, המתמודדים עם שאלות ואתגרים היסטוריים ועכשוויים בנושא שיבת פליטים פלסטינים, בצירוף קורות חיים. את ההצעה אפשר להגיש בעברית, ערבית או אנגלית.
ועדה אמנותית תבחר שלוש הצעות שיקבלו תמיכה בסך 8,000 שקלים, כל אחת. המענק יינתן במעמד ההקרנה.

תאריך אחרון להגשת הצעות לסרטים קצרים - 15/2/18, לדוא"ל: 48mm@zochrot.org

כמו כן, ההגשה פתוחה לפרויקטים גמורים שנעשו בשנים האחרונות ועוסקים בנכבה ובשיבת הפליטים הפלסטינים.
הסרטים יכולים להיות באורכים שונים ומז'אנרים שונים.

תאריך אחרון לשליחת לינק לצפייה לסרטים שלמים - 31/5/18, לדוא״ל: 48mm@zochrot.org

לפרטים נוספים על פסטיבל 48 מ"מ 2018 


Bookmark and Share