facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קולות קוראים לקופרו

קולות קוראים לקופרו

לקראת קיומו של השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית, שיערך במהלך חודש יוני, יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לפרויקטים בשלושה מסלולים: אירוע הפיצ'ינג, "ערוץ לשניים" ומדיה חדשה


מאת: מערכת האיגוד    5/12/18

לקראת השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית, שיתקיים השנה בפעם ה-20 במהלך חודש יוני (3-7/6/18), פירסמה קרן קופרו, יוזמת ומפיקת השוק המסורתי, קולות קוראים במסלולים שונים: אירוע הפיצ'ינג, "ערוץ לשניים" ומדיה חדשה.
 
פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות הוא אירוע הצגה פומבית של פרויקטים תיעודיים של יוצרים-ות ישראלים בפני פאנל של נציגים-ות מרשתות טלוויזיה מחו"ל ומנהלי-ות קרנות קולנוע בינלאומיות. במסגרת אירוע הפרזנטציה הפומבי, יוענקו, גם השנה, מענקי פיתוח למספר זוכים-ות מבין הפרויקטים המשתתפים בפיצ'ינג.

תאריך אחרון להגשות לאירוע הפיצ'ינג - 8/2/18.

מסלול "ערוץ לשניים" כולל פגישות אישיות (אחד על אחד) בין יוצרים-ות ישראלים למגוון משקיעים-ות פוטנציאליים מחו"ל: מפיקים בינלאומיים, עורכי תוכן, קניינים ומפיצים פוטנציאליים. המסלול פותח בפני יוצרים-ות ישראלים אפיקי מימון נוספים, ומיועד לפרויקטים תיעודיים בשלבי הפקה שונים, גם ללא מימון ראשוני.

תאריך אחרון להגשות לערוץ לשניים - עדכון: 1/3/18.

כמו כן, יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לפרויקטים במסלול מדיה חדשה. הפרויקטים הנבחרים יוצגו באירוע פיצ'ינג ניו מדיה: פרזנטציה פומבית בפני פאנל משקיעים-ות בינלאומי, ביניהם עורכי תוכן ומומחי מדיה מהארץ ומהעולם. הפרזנטציה הפומבית מלווה בשיחות אחד על אחד של היוצרים-ות עם מומחים מהפאנל.

תאריך אחרון להגשות למסלול מדיה חדשה - עדכון: 8/2/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום למסלולים


Bookmark and Share