facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

הטיפ החודשי: העברת זכויות לגוף מממן

כשהסכם עם גוף מממן כולל העברת זכויות, הקפידו על העברת הזכויות רק לאחר העברת התשלום במלואו. ניתן לקבוע "אבני דרך" לאורך תקופת...


מאת: עו"ד גלית לובצקי    15/12/15

כשהסכם עם גוף מממן כולל העברת זכויות, הקפידו על העברת הזכויות רק לאחר העברת התשלום במלואו. ניתן לקבוע "אבני דרך" לאורך תקופת ההפקה שבמהלך יועברו חלק מהזכויות או ינתן רשיון שימוש בלבד עבור תשלום חלקי או לקבוע שהזכויות עוברות לתקופת זמן מוגבלת מראש שאחריה הן יחזרו באופן אוטומטי ליוצר/ת אם לא התחילה ההפקה.

הכותבת מתמחה בייצוג יוצרים ועובדת עם איגוד הבמאיות והבמאים

להזכירכם/ן: חברי איגוד זכאים לשעת ייעוץ משפטי חינם בשנה, והאיגוד ממליץ בחום לנצל אותה - על אחת כמה וכמה, לפני חתימה על הסכמים. לתיאום שעת ייעוץ, יש לפנות לטל ארדיטי - אחראית תוכן ופרויקטים באיגוד הבמאיות והבמאים, בדוא"ל: info@directorsguild.org.il, או בטלפון: 077-4181600.

לטיפים משפטיים נוספים שלכל במאי/ת מומלץ לדעת


Bookmark and Share