facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות
  • הסכמי עבודה והסכמים בכלל הם דבר חשוב שעשוי למנוע קשיים תוך כדי העבודה על הפרויקט. עם זאת, הסכם טוב יכול לתת כלים...
  • הסכמים רבים כוללים התייחסות להליכי פתרון סכסוכים ומחלוקות חלופיים לפנייה לבית משפט. לעולם אל תסכימו לחתום על תנאי שמגביל את זכותכם לפנות...
  • כשהסכם עם גוף מממן כולל העברת זכויות, הקפידו על העברת הזכויות רק לאחר העברת התשלום במלואו. ניתן לקבוע "אבני דרך" לאורך תקופת...
  • גם בעבודה על פרויקט עם חבר-שותף כדאי לעלות על הכתב סיכום כללי על דרך העבודה. עצם הדיבור על העבודה המשותפת מאפשר להבהיר מי נושא באיזה מהתפקידים, מי אחראי/ת על מה, איך מחליטים האם לשתף בפרויקט אדם נוסף ואת מי, וללבן בעיות פוטנציאליות. חברות לא מבטיחה בהכרח עבודה הרמונית...
  • כמו למטבע, גם להסכם יש שני צדדים. מכך שמישהו משקיע בסרט שלכם לא נובע שאין לו מחויבות. קיבלתם הסכם שמתייחס רק לחובות שלכם...

  • הסכמים והתקשרויות כוללים לא פעם התחייבויות למועדים. אל תסכימו ואל תתחייבו לעמוד בזמנים לא אפשריים. חשוב לוודא שהמועדים תואמים למציאות: קחו בחשבון...
  • פעמים רבות יוצרים מקבלים לחתימה הסכם הכולל סעיפים "פתוחים". כך לדוגמא, כאשר המפיק או הגוף המממן מעבירים הסכם שלא נכתב במיוחד עבור ההפקה הקונקרטית, או כשקרן מתנה הענקת תמיכה בהצגת הסכם...
Bookmark and Share