facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
בעקבות דרישת איגודי היוצרים: פורסמו, באופן חלקי, דוחות הרשות השנייה

בעקבות דרישת איגודי היוצרים: פורסמו, באופן חלקי, דוחות הרשות השנייה

בניגוד לחוק, הרשות לא פרסמה בשנים האחרונות את הדוחות המפרטים את השקעותיהם של הערוצים המסחריים בשוק ההפקה המקומי. בעקבות מכתב נוקב ששלחו איגודי היוצרים למבקר המדינה וליועמ"שים לממשלה ולכנסת, פורסם לפני מספר ימים דו"ח 2016. היוצרים ממשיכים בדרישתם העיקשת כי גם דו"ח 2017 יפורסם לאלתר


מאת: מערכת האיגוד    20/3/18

בניגוד מוחלט לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הקובע, בין היתר, כי במסגרת הפיקוח השוטף של מועצת הרשות על זכייניות הערוצים המסחריים (ערוץ 10, קשת, רשת), תפרסם הרשות, מדי שנה, דו"ח המפרט את השקעתם של הזכיינים  בהפקות מקור וברכישת תכניות, באופן תמוה ומדאיג, הרשות לא פרסמה את הדוחות המסכמים את השנים 2016 ו-2017. כלומר, לציבור לא ניתנת היכולת לבחון את עמידתם של הגופים המשדרים בהוראות החוק ואת פועלה של הרשות השנייה כרגולטור.

במכתב נוקב ששלחו איגודי היוצרים בשבוע שעבר (14/3) למבקר המדינה עו"ד יוסף שפירא, ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט וליועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון, הביעו היוצרים תרעומת על העיכובים הבלתי נסבלים בפרסום הדוחות. "בימים אלו הדברים מקבלים משנה תוקף ועוברים למחוזות של הפארסה – כאשר שוק התקשורת עובר טלטלות גדולות, רפורמות משמעותיות ועיסוק מתמיד בחקיקה ובכללים המסדירים אותו", כתבו בין השאר היוצרים-ות.

לדבריהם של היוצרים-ות, למרות שבשבועות האחרונים נדונו שני מהלכי חקיקה משמעותיים שעסקו בחוק הרשות השנייה באופן נרחב, בסמכויותיה של הרשות וביכולתה לאכוף את כלליה - בוועדה המשותפת בראשותו של חבר הכנסת יואב קיש ופרק ה' במסגרת חוק ההסדרים - דיונים אלה התקיימו כשבפני הציבור וחברי הכנסת מונחים דוחות משנת 2015 בלבד. "בעוד חברי הכנסת קיבלו החלטות לתיקון חקיקה באופן שצופה פני עתיד, הם נאלצו להתבסס על מציאות שהייתה קיימת לפני 3 שנים לפחות".

זאת ועוד, היוצרים-ות ציינו במכתבם כי "בימים בהם אנשים שהיו בראש משרד התקשורת מצויים בחדרי חקירות, בשל מעשים שנעשו בתקופת עבודתם במשרד ובהקשר של הדברים המצויים בתחום אחריותו של המשרד, יהיה זה לא אחראי להתעלם מפגמים מנהליים כה חמורים".

בעקבות מכתב האיגודים, הרשות מהרה לפרסם את הדו"ח המסכם את השקעת זכייניות הערוצים המסחריים לשנת 2016 בלבד. במכתב נוסף ששלחו איגודי היוצרים היום (שלישי) ליו"ר מועצת הרשות השנייה יוליה שמאלוב ברקוביץ', דרשו היוצרים-ות כי גם דו"ח 2017 יפורסם, לאלתר.

למכתב המלא שנשלח למבקר המדינה והיועמ"שים לממשלה ולכנסת


Bookmark and Share