facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קצר במדבר #6

קצר במדבר #6

יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות למיזם לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים. יוצרי-ות הפרויקטים הנבחרים יוזמנו להשתתף בסדנת עבודה מרוכזת בת שלושה ימים. תאריך אחרון להגשת מועמדויות - 24/8


מאת: מערכת האיגוד    7/8/17

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטים בערבה מזמינים יוצרים בתחילת דרכם להגיש הצעות למיזם קצר במדבר 6 - מיזם מיוחד לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים העוסקים במדבר ומיועדים להצטלם בו.

יתקבלו הצעות לסרטים שאורכם עד 20 דקות, המיזם מיועד ליוצרים שביימו לפחות סרט עלילתי קצר אחד (יש לצרף לינק לעבודה קודמת).

יוצרי-ות הפרויקטים הנבחרים יוזמנו להשתתף בסדנת עבודה מרוכזת בת שלושה ימים שתיוחד לשלב הפיתוח. הסדנה תתקיים במהלך החודש הבא (ספט') בערבה. מבין התסריטים שיפותחו במסגרת הסדנה, ייבחרו שלושה בולטים שיוצאו להפקה. הסרטים יוקרנו בהקרנת בכורה בפסטיבל הסרטים בערבה.

תאריך אחרון להגשות - 24/8/17.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום


הוסף תגובה
Bookmark and Share