facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות
  • מיזם משותף של הזכיינית רשת, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ופסטיבל דוקאביב מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לקומדיות תיעודיות. הפרויקט הנבחר יוקרן בפסטיבל דוקאביב וישודר בשידורי רשת. תאריך אחרון להגשות - 1/4
  • פרויקט מנה ראשונה דואג לשיבוצם של סרטים קצרים לפני הקרנות של סרטים באורך מלא בסינמטקים ברחבי הארץ. תאריך אחרון להגשת סרטים - 27/2
  • תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לפרויקטים ב-4 מסלולים חדשים: סדרות מתוסרטות, סדרות דוקומנטריות ופרויקטים תיעודיים מרובי פרקים, תכניות סוגה עילית, ותוכניות מיוחדות לחגים ומועדים לעדות ולדתות השונות. תאריך אחרון להגשת הצעות לתוכניות מיוחדות לחגים ומועדים - 15/2; לשאר המסלולים - 1/4

  • בעקבות מחאת איגודי היוצרים "בלי תוכן ישראלי זה לא בשבילי", חברת התקשורת, שאינה מחויבת לפי חוק בהשקעה בהפקות מקור, מפרסמת שני קולות קוראים: לפיתוח סרטי תעודה ולפיתוח סדרות מתוסרטות. תאריכים אחרונים להגשות - 29/3 ו-28/6 בהתאמה
  • יוצרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות, סדנאות, מפגשי אמן או הקרנת סרטיהם, ביישובים פריפריאלים
Bookmark and Share