facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות
  • הערוץ הדוקומנטרי של הטלוויזיה בכבלים מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים שיפותחו וישודרו במסגרת הערוץ. תאריך אחרון להגשות - 31/12  
  • מסלולי ההגשה השנתיים של תאגיד השידור הישראלי, לתמיכה בהפקת סדרות וסרטים דוקומנטרים ולתמיכה בהפקת תכניות וסדרות מסוגה רגילה, עדיין פתוחים והם יינעלו יחד עם השנה האזרחית
  • יוצרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות, סדנאות, מפגשי אמן או הקרנת סרטיהם, ביישובים פריפריאלים
Bookmark and Share