facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות
  • הערוץ הדיגיטלי החדש מתמקד בסדרות קצרות ומשודר למנויים ברחבי העולם. יוצרים-ות ישראלים מוזמנים להגיש הצעות לסדרות שישודרו בערוץ
  • יוצרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות, סדנאות, מפגשי אמן או הקרנת סרטיהם, ביישובים פריפריאלים
  • ועדת הלקטורים של מכרז איגוד הבמאים לתמיכה בפרסומים שעניינם קולנוע וטלוויזיה ישראליים בחרה במחקר של חוקר הקולנוע והטלוויזיה איתי חרל"פ. חרל"פ, הבוחן את ז'אנר הטלוויזיה הישראלית בעשור הראשון של המאה ה- 21, יקבל מאיגוד הבמאים מענק סיוע במימון הוצאת הפרויקט לאור - שיפורסם בהוצאת רסלינג. יו"ר איגוד הבמאים יריב הורוביץ: "בחרנו לתמוך בעבודה חשובה ומקורית, שפרסומה יגשים בצורה הטובה ביותר את מטרת המכרז"
  • רשת מחפשת הצעות לסרטי תעודה שישובצו מיד לאחר מהדורת החדשות. לצערכם, אין דד ליין. תידרש משמעת עצמית
Bookmark and Share