facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קולות קוראים ל"כאן"

תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לפרויקטים ב-4 מסלולים חדשים: סדרות מתוסרטות, סדרות דוקומנטריות ופרויקטים תיעודיים מרובי פרקים, תכניות סוגה עילית, ותוכניות מיוחדות לחגים ומועדים לעדות ולדתות השונות. תאריך אחרון להגשת הצעות לתוכניות מיוחדות לחגים ומועדים - 15/2; לשאר המסלולים - 1/4


מאת: מערכת האגוד    28/1/18

תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לפרויקטים ב-4 מסלולים חדשים: סדרות מתוסרטות, סדרות דוקומנטריות ופרויקטים תיעודיים מרובי פרקים, תכניות סוגה עילית, ותוכניות מיוחדות לחגים ומועדים לעדות ולדתות השונות.

המסלול לסדרות מתוסרטות, מיועד לסדרות שההוויה הישראלית היא חלק בלתי נפרד מעולם התוכן שלהן והן רלוונטיות
לצופה הישראלי-ת ולמציאות חייו-ה כאן, סדרות הנותנות ביטוי לרב התרבותיות בחברה הישראלית על שלל גווניה, ו/או  סדרות המציגות קול ייחודי ומקורי מבחינת עולם התוכן ו/או השפה.

המסלול לסדרות דוקומנטריות ולפרויקטים תיעודיים מרובי פרקים, פתוח לשני סוגים של סדרות דוקומנטריות: סדרות דוקומנטריות שאורך כל פרק 26 דקות, וסדרות דוקומנטריות שאורך כל פרק 52 דקות. הקול הקורא מיועד להצעת סדרות דוקומנטריות העוסקות במגוון התחומים המשקפים את החברה וההוויה הישראלית: היסטוריה, כלכלה, חברה, תרבות, חינוך בריאות הסביבה, הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ועוד. על הסדרות להציג חזון אמנותי מפורט ולהציג שפה קולנועית עשירה ועדכנית. ניתן להגיש גם הצעות לסרטים בודדים, אולם במועד זה תינתן עדיפות לסדרות דוקומנטריות.

המסלול למגוון תכניות סוגה רגילה, מיועד לתכניות/ סרטים/ סדרות רלוונטיים-ות וחדשניים-ות אשר נותנים-ות ביטוי לקהילות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. בכלל זה ניתן להציע גם תכניות המבוססות על פורמטים רלוונטיים שנרכשו מחו"ל.
בקול קורא זה ישנו דגש על תכניות לילה (לייט נייט) ותכניות אמנות ותרבות.

בשלושת המסלולים, תאריך אחרון לשאלות הבהרה - 28/2/18 ותאריך אחרון להגשות - 1/4/18.

כמו כן, התאגיד פרסם קול קורא להגשת הצעות לתכניות מיוחדות ליום העצמאות - 70 שנה למדינת ישראל, פסחא וחג הנביא שועייב.

תאריך אחרון להגשות במסלול זה - 15/2/18.

בכל ארבעת המסלולים, אין להגיש הצעות שהוגשו כבר במסגרת קול קורא קודם לתאגיד השידור הישראלי.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


Bookmark and Share