facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קולות קוראים לסלקום TV

בעקבות מחאת איגודי היוצרים "בלי תוכן ישראלי זה לא בשבילי", חברת התקשורת, שאינה מחויבת לפי חוק בהשקעה בהפקות מקור, מפרסמת שני קולות קוראים: לפיתוח סרטי תעודה ולפיתוח סדרות מתוסרטות. תאריכים אחרונים להגשות - 29/3 ו-28/6 בהתאמה


מאת: מערכת האיגוד    22/1/18

המאבק נושא פירות! בעקבות מחאת היוצרים-ות "בלי תוכן ישראלי זה לא בשבילי", במסגרתה מחו היוצרים-ות על הפגיעה הצפויה בשוק הטלוויזיה בכלל ובשוק ההפקה המקומית בפרט - על רקע ההחלטה שלא לחייב פלטפורמות שידור כסלקום tv ופרטנר tv בהשקעה בהפקות מקור ישראליות - חברת התקשורת סלקום tv מפרסמת קולות קוראים לפיתוח סרטים תיעודיים וסדרות מתוסרטות.

המסלול לפיתוח סרטי תעודה בודדים מיועד, כנדרש בקול הקורא, לסרטי תעודה בעלי מבנה סיפורי ואמנותי פורץ דרך, לסרטים המציגים סיפור אנושי סוחף המלווה בתהליך רגשי מעמיק, ו/או סרטי תעודה החוקרים תופעה ישראלית בדרך לא שגרתית.

תאריך אחרון להגשות - 29/3/18, בשעה 10:00.

במסלול לפיתוח סדרות מתוסרטות, יש לשלוח הצעות הכוללות את הדגשים הבאים: סדרות המיועדות לקהל מעל גיל 18,  סדרות המציגות מבנה סיפורי חדשני ופורץ דרך, ו/או סדרות העוסקות באופן סוחף ומכה גלים במציאות ישראלית אשר טרם נחקרה בסדרות מתוסרטות בארץ.

תאריך אחרון להגשות - 28/6/18, בשעה 10:00.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה והרשמה מקוונת

לשאלות ובירורים בנושאי תוכן ותקציב, באמצעות דוא"ל: cellcomtv@cellcom.co.il.


Bookmark and Share